Projekat tokom svog veka prolazi kroz pet životnih faza: Iniciranje (Pokretanje), Planiranje, Implementacija, Monitoring i kontrola, Zatvaranje projekta. Tokom ovih faza projektni tim i projekt menadžer isporučuju (deliver) određene celine na projektu. Isporuke (deliverables) projekta i faze životnog ciklusa ne poklapaju se i nisu podudarni.

Isporukama na projektu bavi se projektni tim, dok se upravljanje životnim ciklusom projekta postavlja kao glavni zadatak projekt menadžera. 

Prve četiri faze projekta kreću istovremeno sa otpočinjanjem projekta

Same faze životnog ciklusa projekta takođe nisu jasno odeljene. U samom početku projekta istovremeno kreću prve četiri faze, koje se onda pružaju tokom razvoja projekta. Fazu Iniciranja završavamo kada isporučimo projektnu povelju, tj. kada odredimo glavne elemente projekta i kreiramo sliku projekta u malom. U inicijalnoj fazi projekta mi određujemo definiciju projekta (Definition) i kako će projekat izgledati u svojim najvažnijim elementima (Design).  

Planiranje se ne završava sa isporukom plana

Nakon toga se širi ciklus Planiranja, koji traje sve do zatvaranja projekta, jer je planiranje stalna aktivnost na projektu i radi se neprekidno. Ipak, u projektnoj fazi Planiranja, glavni deo posla u vezi sa planiranjem završavamo kada isporučimo detaljan projektni plan. Projektno planiranje projektni tim prepoznaje kao aktivnosti na razvoju projektne matrice (Development) i na razvrstavanju delova projekta (Deployment), uključujući i njihovo delegiranje svakom članu projektnog tima.  

U trećoj i četvrtoj fazi, koje su istovremene, ali logički različite, tj. u fazi Implementacije i Monitoringa & kontrole uglavnom isporučujemo izveštaje o napretku projekta, promene projekta u odnosu na rizike, promene projekta u odnosu na izmene opsega, kao i same rezultate projekta

Zatvaranje projekta uz naučene lekcije

Peta i poslednja faza projekta je faza Zatvaranja projekta. U toj fazi, projektni tim konačno otprema (Departure) projekat sponzoru, odnosno vlasniku projekta i projektnim korisnicima. Projekat je otpremljen kao dobro tj. kao određena korist, što se potvrđuje i finalnim izveštajem sponzoru projekta. U fazi zatvaranja projekta projektni tim arhivira dokumentaciju projekta i utvrđuje koje su naučene lekcije projekta (Lessons learned).

Dakle, da sumiramo:

Zadaci za menadžera

Životni ciklus projekta sadrži sledeće faze i o tome se stara, tj njima upravlja projekt menadžer:

a) Iniciranje

b) Planiranje

c) Implementacija / Monitoring & Kontrola

d) Zatvaranje projekta

Zadaci za tim i menadžera

Tokom svih faza projekta, projektni tim sa projektnim menadžerom isporučuje sledeće celine projekta ili 5D (Definition, Design, Development, Deployment, Departure):

a) Projektna povelja

b) Projektni plan

c) Izveštaji o napretku projekta

d) Promene projekta (rizici, opseg)

e) Rezultati projekta

f) Finalni izveštaj

g) Arhiva projekta

h) Naučene lekcije na projektu.


Aleksandar Đerić

(UP8.16)

Loading

Podeli:
Projekt menadžer
Projekt menadžer
Articles: 33