Prijava za njuzleter
Planiranje projekta

Kako generalizacije i selektivno mišljenje dovode do loših projektnih odluka

Objavljeno: 09/11/2017 u 12:24   /   Implementacija projekta, Planiranje projekta, Projekt lider

Konsultantski rad sa ljudima u biznisu pokazao je da velikom broju njih nedostaje inicijativa da stvari odgovorno i potpuno uzmu u svoje ruke. Nedostaje im i usmernost i fokus na izvršenje zadataka, hrabrost da prihvate promene, uhvate se u koštac sa njima i izgrade otpornost i fleksibilnost u neizvesnim i promenjivim uslovima tržišta. Ovo su […]

 7,216 

Nema komentara Ceo tekst

Projekt menadžment i samodisciplina

Objavljeno: 12/10/2017 u 08:46   /   Metodologija, Planiranje projekta

Kad je reč o odlaganju obaveza, čini se da je to globalna pojava savremenog čoveka. Jednostavno, što je život lagodniji, a medijskih ometača pažnje sve više – pada fokus i raste potreba da se aktivnosti rasipaju na aktivnosti koje nisu ni hitne ni bitne. Zanemarivanje obaveza Dve su pojave rasipanja energije na ovaj način – jedna […]

 6,326 

Nema komentara Ceo tekst

Analiza tržišta u upravljanju projektima

Objavljeno: 19/08/2017 u 15:18   /   Metodologija, Osnovni pojmovi PM, Planiranje projekta

U projektnom menadžmentu, aktivnosti analize tržišta u sklopu su faze iniciranja i faze planiranja projekta. Tokom implementacije takođe proveravamo, na prekretnicama projekta, relevantno stanje tržišta i poredimo projektne polaze iz plana sa stvarnim prilikama na tržištu. Ukoliko se tada utvrdi da su se okolnosti bitno promenile u odnosu na postavljeni opseg projekta, projekat mora zastati i biti redefinisan, […]

 6,552 

Nema komentara Ceo tekst

Kako da član tima zaista radi za projekat

Objavljeno: 12/10/2016 u 19:51   /   Planiranje projekta, Projekt lider

Menadžer projekta je uvek u ograničenjima da isporuči ono što je projektom zadato i da napravi dobar timski duh, da bi članovi tima uspešno i motivisano obavljali svoja zaduženja. Dakle, kao osoba odgovorna za opseg projekta i projektni tim, menadžer projekta je pod stalnim pritiskom da pruži najboljeg sebe. Menadžer je odgovoran za tim Kad […]

 9,486 

Nema komentara Ceo tekst

Upotreba softvera u upravljanju projektima

Objavljeno: 15/08/2016 u 07:57   /   Metodologija, Planiranje projekta

Česta dilema u projektnom menadžmentu je kada i koliko treba koristiti softver za planiranje i implementaciju projekata. Softver je alat i ova dilema je opšta kada su u pitanju alati u upravljanju projektima. Kao što su neki alati nezaobilazni, jer bez njih nema projektnog plana, tako ima naprednih alata koji nisu za svakoga. Drugim rečima, […]

 9,477 

Nema komentara Ceo tekst

Zadaci i aktivnosti na projektu

Objavljeno: 25/07/2016 u 20:34   /   Metodologija, Osnovni pojmovi PM, Planiranje projekta

Razumljivo je da se nijedan posao ne može uspešno voditi kao celina, naročito projekat kao ograničeni poduhvat kojem su jasno određeni cilj, svrha i dodeljeni resursi. Što je projekat složeniji, interakcije na njemu su zahtevnije i nemoguće ga je savladati bez upravljanja obimom, tj svim delovima koji čine celinu projekta. Upravljanje obimom znači upravo podeliti […]

 12,288 

Nema komentara Ceo tekst