Od onih sam projektnih menadžera koji sve procese i performanse u realnom svetu posmatra kroz projektne naočare. Moje geslo je Ili projekte vodiš ili oni tobom upravljaju. Projekat je zaista izazovan poduhvat koji ima svoj jedinstveni cilj koji treba postići ograničenim resursima u određenom periodu vremena.

Hvatati prilike i izbegavati rizike

Kao i u poslu, ako svaki dan provodite tako da ga dočekujete sa očekivanjem šta će vam ponuditi, sasvim sam siguran da u životu na taj način niste dobijali sjajne ponude. A ako ste očekivali ponude po modelu „sve ili ništa“, verujem da ste uglavnom dobijali ništa. Život se ne čeka, ponude se ne očekuju, nego se prilike stvaraju. Za dobro hvatanje prilika upravljanje projektima kao logika uma ili veština/znanje – jeste dobra mreža. Druga strana upravljanja prilikama jeste izbegavanje rizika, smanjenje troškova, čuvanje potencijala.

U stvarnom životu isto je kao i u poslu u kojem primenjujete principe projektnog upravljanja – pokrećete male poduhvate, postavljate ciljeve eksplicitno ili implicitno, imate posla sa različitim zainteresovanim stranama, vagate rizike, merite učinke i sve to budžetirate, jer bez para i drugih resursa nema ni poduhvata, makar to bio i izlet na proplanak blizu grada. Ipak, želeo bih da naglasim da je upravljanje troškovima života lakši deo življenja, mislim da je izbor životnog puta i određenje smisla najteži.

Život je zbir sekvenci

Za dobru organizaciju života valja pokušati posmatrati životni tok kao niz pojedinačnih sekvenci koje bi trebalo organizovati sa najmanjim utroškom a najvećim efektom i posebno postavljenim ciljevima.

U tabeli porodičnog budžeta koju vam poklanjamo posmatrali smo život jedne porodice kroz ključne filozofske nazovimo kategorije – Postojanje, Svrha (Aristotel je imao veoma lep pojam Entelehija), Ekonomija ( u izvornom grčkom značenju, znači vođenje domaćinstva), Tehne iliti Umeće po grčkom. Ili drugim rečima – onako kako jesmo, po onome čemu težimo i možemo biti, ono što možemo stvoriti kao vrednost i ono čime stvaramo takve nove vrednosti.

Egzistencija i razvoj porodice

Prva tabela sadrži Egzistenciju i Razvoj. Egzistencijalne troškove jedne porodice čine u glavnini hrana, troškovi stanovanja, troškovi odeće, obuće, zdravlja, sporta, socijalni život i sl. Razvoj posmatramo kao ulaganje u pojedinačne osobe, članove porodice i njihove potencijale. Drugi veliki obuhvat čini Dom, gde se izdvajaju tekuće i investiciono održavanje. Treća celina koju možemo sagledati projektno jeste Tehnika kojom smo okruženi i koja nam čini produžetak uma i udova, ali i sredstvo za stvaranje ekonomskih vrednosti. Četvrtu i petu celinu smo odredili kao Doživljaje zajedništva i Događaje u kojima se preplićemo sa drugima. U projektnu konstelaciju stvari ubrojili smo još i striktne poslovne poduhvate, u analognom i digitalnom kontekstu. To može biti npr. pravljenje zimnice, gde viškovi mogu biti predmet zarade ili razmene sa drugim porodicama. Svakako, poželjni su i neki ambiciozni komercijalni poduhvati (npr porodično preduzetništvo), što da ne i oni koji će porodici obezbediti razvoj u budućim godinama.

Koraci planiranja porodičnog budžeta

Koraci u popunjavanju tabele: a) najpre promislite generalno o ovim pseudo kategorijama kao poduhvatima i internim procesima u kojima se vaša porodica nalazi i može da se nalazi u ovoj godini, a onda u listu Suma upišite u naslovu ime vaše porodice b) odredite pojedinačne ciljeve vaših ovogodišnjih projekata, tj. realistične, potrebne, dostižne domete u godini kao vremenskoj odrednici za već pomenute male celine vašeg porodičnog/ličnog života ; c) budžet svakog porodičnog „projekta“ sadrži prihodnu i rashodnu stranu, napravite grubu procenu troškova i prihoda, na osnovu iskustva, tj. dosadašnjih primanja i ulaganja i to unesite u kolonu C; d) rashode vodite mesečno, njihov zbir pokazivaće se u koloni D; na početku svakog meseca unesite u red 6 početni saldo, da bi vam se ispod tabele Prihoda pokazivalo stanje gotovine po mesecima; e) kolona E u tabeli pokazivaće razliku između planiranog i realizovanog; ukoliko probijete budžetsku stavku tokom godine, možete je izmeniti kad izvršite rebalans, recimo na polovini godine; f) u listu Suma iskazuju se sumarno svi vaši prihodi i rashodi odnosno troškovi, kao i njihova struktura po projektima i izvorima prihoda.

Možete i napraviti kutije sa ovim projektima i u njih stavljati novac na početku meseca, na taj način bolje ćete organizovati distribuciju troškova, imaćete pregled koliko gde imate para, a može i služiti kao motivacija da se dodatno ulaže u neke od porodičnih projekata po ličnom afinitetu.

Aleksandar Đerić

Preuzmite tabelu planiranja porodičnog budžeta

(UP19.18)

Loading

Podeli:
Projekt menadžer
Projekt menadžer
Articles: 33