Prijava za njuzleter
Strateški projekti

Strateško planiranje i brzo donošenje odluka

Objavljeno: 21/04/2021 u 09:05   /   Strateški projekti

Pandemija je donela još veću nesigurnost iako smo i pre toga živeli i radili u popularno nazvanom VUCA vremenu. Strategije su postale nedelotvorne, stari planovi više ne važe. U prvim istraživanjima nakon nekoliko meseci iskustva pandemije, pitali su poslovne lidere šta bi promenili u njihovim planovima kad bi mogli da se vrate u 2019. I da posmatraju […]

 5,803 

Nema komentara Ceo tekst

Neprofitne organizacije: strateška uloga upravnog odbora

Objavljeno: 24/02/2017 u 11:57   /   Neprofitni projekti, Projekt lider, Strateški projekti

Opstanak organizacija neprofitnog sektora je više nego ikada ugrožen. Kao glavni razlog za to ističe se nedostatak sredstava za njihov rad i opstanak. Donatori odlaze iz Srbije, institucije i javna preduzeća smanjuju budžete, a saradnja sa profitnim sektorom još uvek nije uspostavljena kao dobra i održiva praksa. Uprkos odgovornosti koju imaju, mnogi članovi upravnih odbora […]

 10,196 

Nema komentara Ceo tekst

Fokus i diversifikacija kao strategije rasta

Objavljeno: 15/03/2016 u 13:25   /   Planiranje projekta, Projekt lider, Strateški projekti

Dve glavne strategije rasta su: fokusiranje i diversifikacija proizvoda odnosno usluga. Mnogi ljudi u današnjem menadžmentu biraju samo jednu od njih. Jedni kažu – moraš se kao biznis usmeriti samo na jednu stvar i nju razvijati. Jednu uslugu, jedan biznis, jednu organizaciju, jednu veštinu povezanu sa njima, jedno tržište… Drugi smatraju: stvari brzo propadnu ili ispadnu iz […]

 8,059 

Nema komentara Ceo tekst

Određivanje cilja: vizija

Objavljeno: 29/02/2016 u 19:58   /   Planiranje projekta, Strateški projekti

Ogromnoj većini organizacija nedostaje istinsko vizionarstvo u poslovanju. Njihova vizija ne postoji, ako postoji, tim je ne doživljava kao unutrašnju i kohezivnu, u najboljem slučaju podrazumeva je na nivou neodređene predstave. Ne slažemo se šta je naša vizija Ali, čak i površna diskusija oko toga šta je vizija jedne organizacije, često tim dovodi u situaciju […]

 12,815 

Nema komentara Ceo tekst

Strategija kao orijentacija i kao animacija

Objavljeno: 25/01/2016 u 20:00   /   Analitičko i kreativno mišljenje, Strateški projekti

Sve je popularnije da se o strategiji govori kao o kreativnom procesu. Pomoću strategije kao orijentacije pokušava da se utvrdi strateška pozicija i smer kompanije, kao osnova za održivu konkurentsku prednost. Za navedeni pristup, tipičan je koncept generičkih strategija Majkla Portera, koji se koristi za diferenciranje firme od konkurenata. Zajednički osećaj svrhe daje strategiju tima […]

 14,881 

Nema komentara Ceo tekst