Ogromnoj većini organizacija nedostaje istinsko vizionarstvo u poslovanju. Njihova vizija ne postoji, ako postoji, tim je ne doživljava kao unutrašnju i kohezivnu, u najboljem slučaju podrazumeva je na nivou neodređene predstave.

Ne slažemo se šta je naša vizija

Ali, čak i površna diskusija oko toga šta je vizija jedne organizacije, često tim dovodi u situaciju da se suoči sa zaključkom da se oko vizije većina članova tima ne slaže. Gotovo po pravilu, ako vizija nije jasna, nisu prepoznate ni osnovne vrednosti jedne organizacije, koje je čine upravo takvom kakva je.

A to znači da se i u izvršenju projekata ne ravnamo ni po viziji razvoja naše organizacije, još manje po strateškim dokumentima. Jer projekti su alat za dostizanje strateških ciljeva, kao i deo korporativnih strategija. 

Ključne vrednosti pre vizije

Vizija je jedna od najmanje shvaćenih, a prekomerno korišćenih izraza u poslovnom jeziku. Vizija je jednostavno kombinacija tri osnovna elementa: (1) osnovne svrhe postojanja organizacije, ako izuzmemo svrhu da zarađuje ​​novac ili donosi neku drugu korist za tim (često se naziva i osnovnom misijom), (2) bezvremenskih nepromenjivih osnovnih vrednosti organizacije, i (3) hrabre a u krajnjem ishodu ostvarive težnje za sopstvenim mestom u budućnosti. Od toga, najvažnije su ključne vrednosti.

Od njih zavisi razlika biti organizacija sa vizijom ili postati istinski vizionarska organizacija. Razlika leži u stvaranju i očuvanju ključnih vrednosti za organizaciju, kako biste pojačali svoju svrhu, a to stimuliše daljnji napredak prema postavljenim ciljevima.

Kada imate poravnanje svoje prakse sa svojom vizijom, onda i slučajni posetilac koji je upao u vašu organizaciju može sam zaključiti šta je vaša vizija, bez potrebe da njenu izjavu čita iz nekog dokumenta. Njemu će biti jasno šta projektom želite, preostaje vam još da ga uputite u njegov deo posla. 

Aleksandar Đerić

(UP7.16)

Loading

Podeli:
Projekt menadžer
Projekt menadžer
Articles: 33