Ako poslujete kroz projektni pristup, odabrali ste pravo mesto!

Mi razmišljamo o projektima i strategijama 360 stepeni.

Strategijsko/strateško upravljanje je ključno za poslovni uspeh na duže staze, budući da jednu organizaciju prevodi iz sadašnjeg u željeno planirano stanje.


Projektno upravljanje omogućava efikasno uvođenje promene u poslovanje, jer poslovne procese pretvara u jedinstvenu inicijativu, koja ima svoje jasne ciljeve i dodeljene resurse za implementaciju promene.

ŠTA RADIMO

Projekat je jedinstven poslovni poduhvat, koji troši ograničene resurse i u određenom roku treba da ostvari jasno određen cilj čiji je rezultat poslovna promena ili proizvod.

Nudimo usluge razvoja, planiranja, nadzora i evaluacije projekata, sastavljanja projektnih predloga i strategijskog planiranja.

Razvoj projekata

Projekti nastaju kada nastane potreba za promenom u poslovanju.


Pomažemo u razvoju projekta od same IDEJE PROMENE.


Razvoj projekata od ideje obuhvata i izradu studije opravdanosti, studije izvodljivosti i kreiranje projektne povelje.

Definisaćemo kreativni i inovacioni potencijal vaše poslovne ideje.

Projektno/poslovno planiranje

Ideje razvijamo u ciljeve.

Ciljeve prevodimo u planove koji sadrže put dolaska do promene.

Planove ćemo dekomponovati na aktivnosti i svakoj od aktivnosti dodeliti ljudske resurse, finansije i sve druge neophodne resurse.

Rezultat će biti projektni ili poslovni (biznis) plan.

Monitoring projekata

Nadzor aktivnosti na projektu, njihovog kvaliteta, uticaja i domašaja spada u delokrug našeg rada.

Provera finansijskih izvršenja i opravdanosti troškova, izvršenja budžeta i konzistencije finansijskog izveštaja -pruža adekvatan uvid da li je projekat opravdao očekivanja.

Monitoring može biti i u formi interne revizije od strane investitora.

Evaluacija projekata

Najbolji uvid u status i perspektive projekta daje pogled dat sa strane, od nekog ko nije deo tima i nije ni na koji način zainteresovan za ishod projekta.

Možemo vam pomoći vrednovanjem projekta kroz: presek aktivnosti projekta i projektnog plana, proveru postavljenih ciljeva, ocenu završenog projekta...

Pisanje projektnih predloga

Pripremamo sa vama projektne predloge i dokumentaciju za korporativno odobrenje ili za donatora, radi prikupljanja sredstava. Pripremićemo kompletnu dokumentaciju za investitora.

Pišemo projekte za EU fondove (IPA, IPARD, Creative Europe, Horizon, IF...) ili za druge međunarodne i domaće fondove.

Strategijsko planiranje i upravljanje

Postavljamo zajedno strateške ciljeve i određujemo odgovarajuće strategije za njih.

Definisaćemo i postaviti strateške projekte koji će biti sredstvo za ostvarenje strateških ciljeva.

Uradićemo projekciju mogućih poslovnih scenarija u početne dve godine poslovanja.

Proces nastanka projekta

Kreiranje projektnog plana

Vaš plan projekta možemo kreirati zajedno bilo po agilnom ili po slap (waterfall) pristupu, u nekoliko koraka:

Definisanje opsega projekta

Odredićemo šta je svrha i opseg promene koju projekat postiže. Odredićemo rokove, izabrati projektni tim i dodeliti im resurse. Upoznaćemo se sa ograničenjima na projektu.

Analiza početnog stanja

Ova analiza može biti skraćena ili opsežnija. Obavezno sadrži analizu stejkholdera, analizu rizika i analizu vremenskih intervala uz procenu najkraćeg puta za realizaciju projekta.

Definisanje i dekompozicija plana

Plan se razlaže u projektne aktivnosti (WBS) i organizacioni plan delegiranja zadataka (OBS). Potom se budžetira i prate učinci i isporuke na projektu.

Želite da razumete sve o projektima?

Pozovite nas za još informacija. Iskoristite besplatnu 20 min sesiju.

Zašto su projekti važni

Projektno upravljanje ima višestruke prednosti u odnosu na uobičajen način vođenja poslova bez jasnog roka za uvođenje promene.

Detaljno planiranje promene.

Bolja analiza polazne situacije.

Bolje upravljanje troškovima.

Jasan pregled urađenog.

Merljivi rezultati i učinci.

Bolje učenje iz iskustva.

Šta je projekt menadžment

Kako voditi projekte

Kako razumeti projekt menadžment

Kako napisati plan projekta

Šta nakon završenog projektnog plana?

Pružamo efikasnu podršku vašem projektnom timu kroz povremene sastanke ili telefonske konsultacije tokom implementacije svih ostalih faza vašeg projekta.

Pogledajte kako možete samostalno kreirati gantogram manjih projekata.

467

Izvedenih projekata

542 M

Vrednost izvedenih projekata

3.660

Obučenih osoba za PM

120

Prosek dana po projektu

Podeli: