Pareto princip u projektnom menadžmentu

Godine 1906. italijanski ekonomista Vilfredo Pareto posmatrao je privredu Italije i zaključio da su vlasnici 80 odsto zemlje u toj državi samo 20 procenata ljudi. Potom je uporedio bogatstvo i našao da je isti odnos: 20 procenata Italijana bili su vlasnici 80 odsto nacionalnog bogatstva. Pomalo je postao opsednut ovim racijom, pa je krenuo da posmatra prinose. Našao je da od ukupnog roda graška, čak 80 odsto prinosa dolazi od 20 posto semena. Tako je skovan Pareto princip. Pareto princip glasi 80:20. 80 odsto efekata uzrokovano je od 20 procenata uzroka. Čak i danas, petina stanovništva na planeti kontroliše tačno 82,7 odsto celokupnog bogatstva sveta. 

Petina kupaca daje 80 odsto prihoda

Pareto princip je vremenom postala popularna poslovna maksima i polaz za traganje za ovim srazmerama u biznisu. Tako je ustanovljeno da uglavnom 80 odsto prihoda jedne firme dolazi od 20 posto njenih kupaca. U privatnom životu to se postavilo npr. da samo 20 odsto svih odevnih stvari koje imamo, zapravo nosimo 80 odsto vremena. 

Danas se, eksperimenta radi, Pareto uvodi u svakom poslu i svakom aspektu analize. U projektnom menadžmentu važi isto. Evo nekih pravilnosti koje su potvrđene empirijski u upravljanju projektima:

A)  20 procenata stejkholdera projekta odlučuje o 80 procenata performansi projekta. To uključuje i napor koji projektni tim ima sa stejkholderima – 20 procenata stejkholdera pravi 80 odsto napora na projektu. 

B) U implementaciji projekta, čak 80 odsto postignuća na projektu biva napravljeno sa samo 20 odsto napora koji biva uložen na početku projekta. Nakon toga nastaće duga pauza u implementaciji, kada projektni tim neće prijavljivati značajnije rezultate. 

Najvrednijih članova projektnog tima je tek petina

C) Samo 20 procenata projektnog tima izneće 80 odsto rada na projektu. U odnosu na ostalih 80 posto članova tima, koji će nekako izneti 20 odsto preostalog rada, postoji i velika razlika u kreiranom kvalitetu. 

D) U IT projektima, 80 posto rada na otklanjaju problema na softverima i aplikacijama odnosi se samo na petinu takvih softvera. Ostale 4/5 softvera i aplikacija, tj. 80 posto ostalih projekata ići će bez većih poteškoća. Dakle, 80/100 programskih problema nastaje zbog 20/100 projekata. 

E) Kad smo kod IT projekata, treba imati u vidu da čak 80 posto korisnika softvera i aplikacija zapravo koristi samo 20 odsto mogućih alata tj performansi tog softverskog proizvoda. Samo 20 procenata kupaca će koristiti ceo proizvod.

F) Od svih proizvoda i usluga koje imate, samo petina će vam doneti 80 odsto svih prihoda. 

G) Imate samo 20 procenata uspešnih prodavaca, od svih prodavaca koje imate. Ostalih 80 procenata članova vašeg prodajnog tima doneće vam samo petinu od ukupnog broja klijenata.

H) U poslovanju 80 odsto svih žalbi koje dobijate imaćete od samo 20 posto vaših klijenata. 

Logički okvir projekta je precizna računica i jasno određena struktura projekta. Ipak, ponekad treba prizvati Pareto princip i pokušati utvrditi pravilnost 80:20, jer nam taj količnik može pomoći u sagledavanju skrivene logike projekta i njegovih elemenata. 

Aleksandar Đerić

(UP9.16)

Loading

Podeli:
Projekt menadžer
Projekt menadžer
Articles: 33