Dve glavne strategije rasta su: fokusiranje i diversifikacija proizvoda odnosno usluga.

Mnogi ljudi u današnjem menadžmentu biraju samo jednu od njih. Jedni kažu – moraš se kao biznis usmeriti samo na jednu stvar i nju razvijati. Jednu uslugu, jedan biznis, jednu organizaciju, jednu veštinu povezanu sa njima, jedno tržište… Drugi smatraju: stvari brzo propadnu ili ispadnu iz trenda, zato moraš diversifikovati – razvijati više proizvoda od jednog osnovnog, stalno menjati i inovirati, makar u pakovanju, ako ne i u glavnim svojstvima proizvoda.   

Fokusiranje i diversifikacija istovremeno

Dobro postavljeno liderstvo ne isključuje jednu od ovih strategija u korist druge. Ne postoji, zapravo, razlog da danas isključujemo bilo koju od puta dolaska do cilja – održivo poslovati, pa tako i strategiju istovremenosti fokusiranja i diversifikacije. Primenićemo obe. Ako si u organizaciji, onda se kao lider fokusiraj na misiju, a delegiraj drugima da razmišljaju o diversifikaciji i da je sprovode. Podeli im fokuse u vezi sa svakim proizvodom koji kao organizacija stvarate. Svaki član operativnog tima će se fokusirati na jedan proizvod i na njegov životni ciklus. Neposredno pred kulminaciju života proizvoda, predložiće njegovu diversifikaciju, koja će nastajati dok diversifikovani proizvod polako klizi ka kraju svog veka.

Fokusirane promene su stalne i odgovarajuće

Uvodićete promene sukcesivno i kao reakciju na dinamiku promene, a ne kao odabrani put, kojim idete zato što ste se odlučili za diversifikaciju kao načelo stalne promene. Fokusiranim promenama učinićete da su promene stalne i odgovarajuće. Nećete doći u rizik da primenjujući filozofiju preinačenja proizvod izbacite, tj. odbacite ili promenite iako je za to prerano, ili čak nema nikakvog opravdanja.

Jedna od grešaka liderskog menadžmenta je prečesto preinačavanje proizvoda, čak pre nego što je tržište apsorbovalo njegovog prethodnika.    Kako primeniti obe strategije – fokusiranja i preinačavanja kada ste vlasnik mikrobiznisa? Nemate tim kojem možete da delegirate diversifikaciju, dok se vi fokusirano bavite strategijom i misijom vaše mikro organizacije. To baš nije sasvim tačno. Nemate stalne zaposlene, ali imate neizmernu zajednicu frilensera kojoj možete autsorsovati zadatke promene dizajna, funkcionalnosti, pakovanja, kastomizacije i sl. Crowdsourcing tehnikom to najbolje možete uraditi.

Izabrana zajednica, koja je nastala oko vašeg brenda i proizvoda, može vam čak besplatno dati korisne savete i direktno uticati na usavršavanje proizvoda namenjenog izabranom kupcu. Diversifikovanje dizajna je čak najjednostavnije – dajući promenu izgleda ili pakovanja proizvoda na konkurs preko dizajnerskih platformi koje okupljaju frilensere ne samo da ćete dobiti brojna i ne tako skupa rešenja, već i zajednicu koja će se zainteresovati za to što radite.

Vama preostaje da se fokusirate na misiju, analizu i donošenje strateških odluka. Izgleda da pre svake druge, strategija kreiranja zajednice mora imati prvenstvo. Prvo kreirajte zajednicu, onda diversifikujte.   

U diversifikaciji mi zapravo omogućavamo da se svako specijalizuje za preinačenje jednog dela našeg posla. Zadatak lidera je da stvari posmatra kao celinu, ali kao celinu sastavljenu iz delova. Kad prenosi viziju, slika je celovita. Ona se daje kao nedeljiv krupan kadar plodne doline sa bistrom rekom tik iza horizonta.   

A. Đerić

(UP10.16)

Loading

Podeli:
Projekt menadžer
Projekt menadžer
Articles: 33