Osnove analitičkog mišljenja postavljene su principima

Pre nego što je postao bogati biznismen koji svojim poduhvatima menja svet, Ilon Mask je nameravao da postane fizičar, čak je započeo i doktorat iz primenjene fizike na Stenfordu. Iako je odustao nakon svega nekoliko dana, ova oblast je ostavila veliki utisak na budućeg milijardera. Što je najvažnije od svega, stekao je način razmišljanja o “prvom principu”.

Argument Prvog principa

Prvi princip je osnovni predlog ili pretpostavka koji ne može biti izveden od neke druge pretpostavke ili predloga. Ima duboke korene – pre oko 2.300 godina Aristotel je smatrao da mišljenje nije objektivno ako ne počiva na sigurnim načelima i da se indukcijom dolazi do saznanja. Aristotel je ljudsko mišljenje sveo na tri osnovna principa, i to princip identiteta, kontradikcije i isključenja trećeg.

Ovaj način razmišljanja, dakle, traga za osnovama problema, a kako je sam Mask izneo u jednom intervjuu, odvija se u tri faze – identifikovanje problema, njegovu dekompoziciju na fundamentalne principe i rešavanje svođenjem na logičke zaključke.

Princip identiteta

Princip identiteta, po starom majstoru mišljenja – znači da sve što je istinito mora se samim sobom podudarati. Princip kontradikcije znači da ne možemo jednome istovremeno dodavati i ne dodavati jedno i isto određenje. Treći princip ili isključenje trećeg razume se kao da između dve kontradiktorne ili međusobno suprotstavljene tvrdnje, ne može biti treća. Ovako dati, ovi principi deluju malo nerazumljivo i apstraktno. Ipak, u složenim poslovnim odlukama, ove logičke postavke postavljene kao iskazi, mogu biti itekako od pomoći.

Mask priznaje da ovaj proces zahteva mnogo mentalne energije, ali da na kraju možete doći do revolucionarnih rezultata. Po Aristotelu, svi zaključci na ovom svetu mogu se svrstati na univerzalne ili partikularne, bilo da su pozitivni ili negativni. A sve stvari na svetu mogu imati samo 10 kategorija postojanja – supstanca, kvantitet, kvalitet, relacija, mesto, vreme, položaj, posedovanje, delovanje i trpljenje.

Mislim da je važno voditi se prvim principima a ne analogijom. Normalni način na koji živimo vođen je analogijom. Sa njom radimo nešto jer je to poput nečeg što postoji, ili je nalik onome što rade drugi ljudi. Sa prvim principima, međutim, stvari stižu do najfundamentalnijih istina… odatle razmišljajte dalje – poručio je Mask.

Raščlanite složeno radi merenja

Za Maska je ovaj metod razmišljanja bio ključan za osnivanje kompanije “SpaceX”. Kad je sa svojim timom pokušavao da proceni koliko će koštati prva raketa, mogli su prosto da pogledaju slične proizvode na tržištu. Ali, oni se nisu zadovoljili argumentima na osnovu analogije, već su odredili koji su neophodni delovi rakete i istražili cene sirovih materijala za te delove. Rezultat je bio neverovatan – “SpaceX” je mogao da napravi raketu za oko 2 odsto od prosečne cene.

Neko će reći da su akumulatori skupi i uvek će biti jer su bili skupi u prošlosti… Koji su materijali od kojih se sastoji? Koja je njihova tržišna vrednost? Razbijte sve na osnove. Tu su aluminijum, nikl, ugljenik i neki polimeri, na kraju – čelična kanta. Kad bismo kupili te elemente na Londonskoj berzi metala, šta mislite koliko bi koštali? – naveo je Mask, dodajući da bi cena sa 600 dolara po kilovat-satu pala na svega 80.

Poruka je da sa razmišljanjem o prvim principima pristupate problemu iz drugog ugla i potencijalno donosite bolje odluke.

Ako stvari prenesemo na projektni menadžment, jasno je da se bez logičke deobe, dedukcije i indukcije, ne može doći ni do logičke matrice koja čini osnovni obrazac uspešnog planiranja i upravljanja projektima.

Business Insider / KreativnaSrbija.rs

Loading

Podeli:
Projekt menadžer
Projekt menadžer
Articles: 33