Striktno profesionalno vođenje projekata isključuje mogućnost da se u projektu ne zna šta ko radi, kada radi i zbog čega radi, ali isto tako dobrim planiranjem isključena je opcija da član projektnog tima istovremeno radi na dva projekta ili na dve aktivnosti u jednom projektu.

Nije moguće biti na dva zadatka

Da se razumemo, jedna osoba može raditi u nekoliko projekata, ako su zadaci tih projekata raspoređeni tokom dana i nedelje. Ni u jednoj situaciji i ni pod kakvim uslovima nije prihvatljivo da jedna osoba istovremeno, tj. u istoj jedinici vremena, radi dve aktivnosti ili na različitim zadacima dva projekta. Zbog čega je istovremeno obavljanje dve ili više operacija neprihvatljivo? Najpre zbog toga što postoji podeljena pažnja, pa je jednoj osobi potrebno više vremena da obavi dve operacije istovremeno nego što bi joj bilo potrebno da ih obavi sukcesivno, jednu za drugom. Podeljena pažnja znači veću verovatnoću greške. Drugi razlog je dodeljena odgovornost. Jedna osoba može biti odgovorna samo za jedan zadatak u jedinici vremena, jer ne postoji istovremena odgovornost na dva zadatka. 

U nekim projektnim timovima vlada često mnenje da je istovremeno obavljanje više zadataka ili multitasking možda nepoželjno, ali da je nužno zbog poslovične prezauzetosti svakog člana projektnog tima. To je zabluda. Ne postoje nijedan razlog da ovo uzmemo kao prihvatljivu pretpostavku. Štaviše, na jednostavnoj vežbi demantovaćemo sami sebe da je multitasking dobar manir rada.

Evo jednostavne vežbe koju treba da uradite na dva načina.

U prvoj vežbi vaš zadatak je da uradite sledeće: napišite celu azbuku ili abecedu i redne brojeve svih 30 slova, ali pišite ih istovremeno i u obrnutom poretku, dakle: A 30, B 29, C 28, D 27 itd do Ž 1.  Merite vreme i izbrojte greške kad završite vežbu.

U drugoj vežbi vaš zadatak je da prvo ispišete sva slova od A do Ž (ili Š), a tek potom sve brojeve od 30 do 1. Ponovite merenje i brojanje grešaka. 

Potom uporedite rezultate.

Aleksandar Đerić

(UP.5.16)

Loading

Podeli:
Projekt menadžer
Projekt menadžer
Articles: 33