Opstanak organizacija neprofitnog sektora je više nego ikada ugrožen. Kao glavni razlog za to ističe se nedostatak sredstava za njihov rad i opstanak. Donatori odlaze iz Srbije, institucije i javna preduzeća smanjuju budžete, a saradnja sa profitnim sektorom još uvek nije uspostavljena kao dobra i održiva praksa. Uprkos odgovornosti koju imaju, mnogi članovi upravnih odbora i menadžeri organizacija ne vole da se bave prikupljanjem sredstava, odnosno fundraising-om, jer na molbu da pomognu oni najčešće odgovaraju da ne umeju da „traže“ novac ili se osećaju nelagodno čineći to. Postoje male aktivnosti koje članovi upravnih odbora mogu preduzeti i tako pomoći opstanak svoje neprofitne organizacije. 

Sve što menadžeri neprofitnih organizacija treba da urade je, dakle, da strateški uoče veštine članova upravnog odbora i dodele im odgovornosti. Jednom kada postignu uspeh u naumu da članove upravnog odbora pridobiju i za druge aktivnosti osim za čitanje i usvajanje godišnjih izveštaja i strateških planova, teško je zamisliti situaciju u kojoj je nemoguće ojačati finansijsku stabilnost i održivost organizacije.

1. Učešće u izradi novog ili proceni već postojećeg biznis plana za ostvarivanje prihoda:

Ovako uloženo vreme članova upravnog odbora i odgovornih menadžera je odlično upotrebljeno. Kada pomažu kreiranje profitabilnih aktivnosti, oni direktno doprinose organizaciji.

2. Zalaganje za pristup vladinim fondovima:

Ukoliko član upravnog odbora ne želi da „traži“ novac, a pri tom ima dobre veze u opštini, gradskoj upravi, državi, vladi, mogao bi da se založi kod nadležnih koji donose odluke i tako omogući pristup donacijama, fondovima ili drugim izvorima javnog finansiranja.

3. Prikupljanje informacija o mogućnostima doniranja:

Član upravnog odbora koji poznaje mnogo ljudi može uputiti na osobe/kompanije/institucije od kojih možete tražiti manje sume novca, znajući da su ranije donirali civilni sektor, i druge relevantne informacije. Što više insajderskih podataka znate, veća je verovatnoća da uspete u prikupljanju sredstava.

4. Ugovaranje sastanka sa budućim klijentom:

Civilne organizacije koje pružaju određene usluge da bi prihodovale, uvek su u potrazi za novim klijentima. Ako imate člana upravnog odbora iz sfere vašeg poslovanja ili je u bilo kakvoj vezi sa njegovom ciljnom grupom, on može privući nove klijente, direktnim dovođenjem ili unapređenjem vaše marketinške strategije.

5. Zahvaljivanje donatorima putem maila, telefonskog poziva ili posete

Organizacije često zaboravljaju da se zahvale svojim donatorima. Neverovatno, ali formalna zahvalnost donatoru može uticati na buduću saradnju. Prema godišnjem istraživanju donatora, čak 84 odsto njih je izjavilo da bi nastavili saradnju (pokroviteljstvo) da se organizacija blagovremeno zahvalila. Ako u ime organizacije to učini član upravnog odbora, ostvaren je jači utisak. Kada donator odluči da i sledeće godine podrži organizaciju, obično ponudi veća sredstva.

6. Objašnjavanje potencijalnim donatorima čime se organizacija bavi

Upravni odbor je grupa volontera koji postavljaju misiju organizacije zbog koje su spremni da ulažu svoje vreme kao resurs. Volonterski angažman članova upravnog odbora je veoma afirmativan iz ugla donatora,  štaviše, motiviše na razgovor sa njima kako bi čuli razloge za to. Ovo je prilika da oni objasne potencijalnim donatorima čime se organizacija bavi i tako utiču na verovatnoću dobijanja sredstava.

7. Posredovanje kroz organizovanje manjih skupova:

Član upravnog odbora može jednom godišnje da pozove važne ljude za finansiranje/investiranje u organizaciju na (ne)formalnu večeru, rođendan ili gledanje utakmice. Pri tom, ne mora uopšte tražiti novac. Dovoljno je da vodi razgovor o temama koje zanimaju potencijalnog donatora, a u vezi su sa misijom i projektima organizacije. Usput, svakako će pomenuti da se detaljima bavi kolega – odgovorna osoba iz organizacije, kako bi donator mogao da ga kontaktira ili da bude otvoren da mu se osoba za kontakt javi.

8. Angažovanje po principu in-kind (nematerijalnog ili naturalnog) učešća:

Na primer, ako član upravnog odbora radi u marketinškoj agenciji, možda može da utiče na to da agencija ponudi svoje usluge neprofitnoj organizaciji besplatno. Usluge, naravno moraju koristiti organizaciji.   

9. Pregovaranje sa dobavljačima o nižim cenama:

Pregovaračke veštine su uvek dobrodošle u neprofitnom sektoru. Pregovara se o visini zakupnine poslovnog prostora, nabavci opreme, uslugama osiguranja i drugim. Ušteda znači više novca na računu.

Aleksandar Đerić

(UP17.17)

Loading

Podeli:
Projekt menadžer
Projekt menadžer
Articles: 33