Timsko planiranje projekta

Projektni timovi najčešće počinju planiranje projekta listanjem projektnih zadataka, a neki čak i izradom gantograma na prvom zajedničkom sastanku. Međutim, pre ovog dela posla, potrebno je da se članovi projektnog tima okupe i podele viziju o projektu.

Vizija projekta, ili saglasnost o zajedničkoj slici projekta, jeste neophodan i bitan deo projektnog posla, ma kako mali projekat imali pred sobom. Ta vizija nam pomaže da podelimo stav o ishodu projekta i misiji našeg projektnog poduhvata. Projektni tim mora imati jasnu sliku šta pokušava da ostvari i to je mnogo više od popisa finalnih rezultata (učinaka).

Za ovo nam mogu pomoći pitanja:

  • Za koju promenu je ovaj projekat sredstvo?
  • Da li je projekat sličan prethodnim projektima?
  • Da li projekat ima ograničenje vremena, resursa ili zahtevnog kvaliteta isporučenog? Na kojem ograničenju ćemo postaviti strategiju projekta?
  • Da li poznajem sve članove projektnog tima i kakvo je prethodno iskustvo u radu sa njima?
  • Kakvi su motivi članova projektnog tima?
  • Kako se članovi projektnog tima odnose prema rizicima projekta?
  • Kako ćemo oceniti uspeh projekta (samo na osnovu tehničkih performansi koje budemo postigli, ili i na osnovu nematerijalnih vrednosti npr)?
  • Kako se članovi tima odnose prema mogućnosti da će se na projektu raditi prekovremeno?
  • Kakvo je političko okruženje projekta i kakav uticaj (visok, nizak) ima na način rada u projektu?

Pre nego što iznesu nedoumice na zajedničkom sastanku, članovi tima svako za sebe trebalo bi da daju odgovore na ova pitanja. Svaki odgovor znatno će povećati šansu za uspeh, jer će približiti misiju projekta i upoznati svakog člana projektnog tima sa kontekstom projekta i njegovim ključnim ograničenjima.

Ovaj postupak ne zamenjuje detaljnu analizu rizika koja je sastavni deo planiranja projekta.

Aleksandar Đerić

(UP3.16)

Loading

Podeli:
Projekt menadžer
Projekt menadžer
Articles: 33