Obavezne knjige o projektnom menadžmentu (1)

I Knjige za početnike

1The Project Management Answer Book – Jeff Furman (knjiga je uvodna literatura sa jasnom i preciznom terminologijom)
2. Project Management for Non-Project Managers – Jack Ferraro (daje osnove teorije i prakse projektnog menadžmenta)
3. The Fast Forward MBA in Project Management – Eric Verzuh  (knjiga je dobar polaz za projektne menadžere unutar kompanija)
4. Project Management Absolute Beginner’s Guide (3rd Edition) – Greg Horine (objašnjava šta je zadatak projektnog menadžera, naročito dobro opisuje WBS, projektni plan, učinke projekta, liderstvo i komunikaciju na projektu, rad sa stejkholderima)
5. Project Management JumpStart – Kim Heldman (knjiga daje instrukcije u vezi sa ključnim projektnim upravljanjem, kroz tipične situacije koje se dešavaju na projektu, takođe sadrži pregled PMBOK, „biblije“ projektnog menadžmenta.
6. Project Management Lite: Just Enough to Get the Job Done…Nothing More – Juana Clark Craig (vrlo jednostavan uvod u projektni menadžment; jednostavno objašnjeno).

Loading

Podeli:
Projekt menadžer
Projekt menadžer
Articles: 33