Prijava za njuzleter

Integralno upravljanje projektom sastoji se iz sledećih konsultantskih celina:

1.    Iniciranje i pokretanje projekta iz projektne ideje/Razvoj poslovne ideje koja će se realizovati kroz pilot projekat/Upravljanje promenama kroz projekte,

2.     Kreiranje projektnog plana – po tradicionalnom (slap) ili agilnom pristupu (Definisanje i upravljanje projektnim opsegom i izrada projektne povelje, Izrada projektnog plana po zadatim standardima i metodologiji, Analiza rizika, Analiza zainteresovanih strana, Analiza i procena kritičnog puta projekta, Definisanje zaduženja (TOR) članova projektnog tima, Definisanje grupe zadataka i zadataka na projektu, Budžetiranje, Izrada prethodnih studija izvodljivosti i isplativosti projekta, Izrada menadžment i poslovnog plana),

3.     Tradicionalno upravljanje projektom (Upravljanje opsegom i vremenom projekta, Upravljanje troškovima, Upravljanje rizicima, Upravljanje timom, Upravljanje kvalitetom, Upravljanje nabavkama, Upravljanje zainteresovanim stranama, Upravljanje integracijom, Implementacija projekta & Nadzor i kontrola nad projektnim učincima),

4.     Kontrola i monitoring projekta (Nadzor nad implementacijom projekta i kontrola prema ključnim indikatorima uspeha; Fasilitiranje članova projektnog tima i online koučing za članove vašeg tima, Izveštavanje, Eksterna evaluacija učinka projekta i fasilitiranje procesom naučenih lekcija, Zatvaranje projekta),

5.     Pisanje predloga projekta (za Upravni odbor i donatore kroz uslugu pripreme i izrade predloga projekata:

– Izrada predloga projekata (project proposal) za EU fondove (IPA, IPARD, Creative Europe, Horizon i drugi)

– Izrada predloga projekata za domaće i druge međunarodne donatore.

6.     Obuka za upravljanje projektima

7.     Projekti i poslovno pravo (konsultantske aktivnosti u vezi sa izradom, vođenjem i pisanjem projekata; uključuje i Autorsko pravo i pravo intelektualne svojine, Poslovno pravo, Pravo EU i Fondovi EU).

8.  Metodološki mentoring u vođenju projekata – pomoć vašem projektnom timu kroz povremene sastanke ili telefonske konsultacije tokom svih faza projektnog ciklusa.

9. Strateško upravljanje projektima – planiranje i strateško upravljanje poslovnom organizacijom dugoročnim projektima i programima.

Podeli: