Prijava za njuzleter

Ovaj kurs traje jedan dan i sadrži četiri glavna modula: Planiranje projekta, Postavljanje ciljeva projekta i upravljanje zainteresovanim stranama, Upravljanje zadacima i Upravljanje rizicima projekta, Ocena rezultata projekta i Izveštavanje. 

Pristup omogućava da aktivisti i članovi organizacija civilnog društva odnosno neprofitnih organizacija shvate kompleksnost projekta i nauče osnovne alate projektnog menadžmenta koji je zasnovan na vrednostima i saradnji sa donatorom i korisnicima projekta.

Dodatni moduli ovog kursa su opciono: Budžetiranje, Implementacija, monitoring i kontrola projekta, Javno zastupanje i Arhiviranje projektne dokumentacije.

Podeli: