Prijava za njuzleter

Trening kurs sa ključnom temom upravljanjem komunikacijom i upravljanjem ljudskim resursima na projektu je poludnevni kurs (4 sata) sa glavnim ciljem da objasni različite stilove rada članova projektnog tima, prema različitim tipovima radne ličnosti.

Nakon uvodnog dela koji je radionica upoznavanja, učesnici se bave analizom zainteresovanih strana na projektu, kao i kako njima upravljati tokom različitih faza projektnog ciklusa. U završnom delu kursa obrađujemo temu delegiranja zaduženja na projektu i predstavljamo RACI alat za uspešno operativno vođenje različitih poslova na projektu, prema svakom članu projektnog tima.

Kurs je namenjen osobama sa iskustvom na projektima, ali i onima koji tek planiraju da se bave upravljanjem projektima ili da budu uspešni članovi projektnog tima.

Teme kursa su: poslovni stilovi, Matrica zainteresovanih strana odnosno stejkholdera, RACI.

Podeli: