Prijava za njuzleter

Trening Upravljanje vremenskim tokom u projektima traje 2 h i odnosi se na obradu glavne teme upravljanja vremenom u projektu, tehnikom mrežnog planiranja, odnosno prema PERT metodi. Drugi modul dodatno obrađuje upravljanje rizicima i traje 2 sata.

Teme kursa su: Šta je vreme u projektu i kako se određuje dužina projekta, Mrežni dijagram, Metoda kritičnog puta i Metoda kritičnog niza, Prekretnice, kapije i resursi projekta, Gantogram, Analiza rizika, Matrica procene rizika.

Metode rada: prezentacija i radionica (vežba na sopstvenom primeru).

Podeli: