Prijava za njuzleter

Uvod u upravljanje projektima je osnovni trening projektnog menadžmenta i predstavlja uvodni poludnevni kurs (4 sata) koji učesniku omogućuje da razume logiku upravljanja projektima u poslovnom okruženju. Namenjen je apsolutnim početnicima, kao i projektnim asistentima koji bi hteli da testiraju svoju veštinu upravljanja projektima kroz novo iskustvo.

Teme kursa su: Upravljanje projektom i projektni ciklus, Faze upravljanja projektom, Osnovni elementi planiranja projekta, Definisanje kriterijuma uspeha i cilja projekta, Merenje učinka projekta, Projektni trougao (princip trostrukog ograničenja), Zaduženja na projektu.

Tehnike učenja: empirijski ciklus učenja, simulacija.

Podeli: