Prijava za njuzleter

Strategijsko/strateško upravljanje je ključno za poslovni uspeh na duže staze, budući da jednu organizaciju prevodi iz sadašnjeg u željeno planirano stanje. Najveći broj organizacija danas suočava se sa izazovima gubljenja tržišta odnosno kupaca, zastarelih i neinventivnih poslovnih politika i generalnog odusustva promišljanja i anticipiranja u poslovnom planiranju.

Strategijski menadžment pomaže u planiranju i postavljanju strateških ciljeva, određivanju strategija za njihovu realizaciju, implementiranju tih strategija i njihovog vrednovanja radi učenja iz grešaka ili uspeha. S druge strane, nije retkost da organizacije imaju dobre strateške planove ali te planove ne sprovode u praksi. Nedosledno izvršavanje strategija je najčešći problem u poslovanju danas, prisutan u gotovo 90 odsto organizacija.

Strateško planiranje i upravljanje je kontinuirani proces i dešava se na svim nivoima i u svim poslovnim operacijama jedne organizacije. Savremeni menadžment strateško upravljanje vodi pomoću projekata, a ne procesno kao što je nekada bila praksa.

Posao konsultanta je da pomogne organizaciji da odredi strateške ciljeve i potom definiše projekte i poslovne strategije koje vode ostvarenju svakog cilja.

Usluge strateške analize i strateškog upravljanja sadrže sledeće konsultantske celine:

  • Planiranje i definisanje misije, vizije i vrednosti (neprofitne) organizacije (u slučaju privrednog društva – samo definisanje ključnih vrednosti)
  • Modeliranje ukupnog procesa strateškog upravljanja (definisanje projektnih aktivnosti, odgovornosti, podataka, dokumenata, metoda, alata i rezultata),
  • Analiza eksternog okruženja (glavna obeležja i trendovi industrije, model pet konkurentskih sila, analiza pokretačkih sila, izrada mape strateških grupa, prepoznavanje industrijskih ključnih faktora uspeha – CSF – i PEST analiza),
  • Analiza unutrašnjeg okruženja (SWOT analiza, analiza lanca vrednosti odnosno analiza poslovnih procesa, benchmarking, BCG matrica odnosno matrica industrijskog rasta i tržišnog udela, GE/McKinsey matrica odnosno matrica industrijske privlačnosti i poslovne snage, ADL matrica odnosno matrica industrijske evolucije i konkurentske sposobnosti i izrada procene konkurentske snage organizacije),
  • Utvrđivanje konkurentskih strategija organizacije (Planiranje strateških projekata i strateško programiranje),
  • Implementacija strategije i operativno planiranje (Organizaciono modelovanje i podešavanje organizacione strukture, Implementacija Balanced Scorecard modela, Implementacija Scoreboard rešenja za praćenje učinka i izveštavanje)
  • Upravljanje promenama odnosno Change Management (Poboljšavanje liderstva, Poboljšanje kvaliteta procesa, proizvoda i usluga: 6 Sigma, Kai-zen),
  • Strateško budžetiranje (Finansijsko planiranje i budžetiranje za CAPEX, Upravljanje nematerijalnom aktivom).
Podeli: