Prijava za njuzleter
Metodologija

Projekti sa nematerijalnom imovinom

Objavljeno: 30/11/2020 u 08:38   /   Finansije projekta, Metodologija

Opseg nekih projekata može biti postavljen na način da uvećaju ili iskoriste nematerijalnu imovinu subjekta koji pokreće projekat. Nužno ne moraju biti marketinški projekti (sa konkurentskom strategijom), nego npr projekti istraživanja i razvoja, nabavke softvera ili kupovine patenata i licenci, registrovanja žiga, definisanja robne marke. Ključno je kod ovih poduhvata da podležu posebnim standardima upravljanja […]

 4,829 

Nema komentara Ceo tekst

Pet najčešćih projektnih metodologija danas

Objavljeno: 23/02/2019 u 19:05   /   Metodologija, Osnovni pojmovi PM

Odavno je prošlo vreme u kojem se tradicionalni način vođenja projekata, tzv Waterfall ili Slap smatrao najboljim pristupom u planiranju i implementaciji projektnih operacija. Projektna metodologija je živa i prilagođava se različitim organizacionim modelima, načinu rada, mogućnostima projektne organizacije (pre svega u dostupnom vremenu tima da se okuplja i inicira promene kroz projekte). S druge […]

 4,443 

Nema komentara Ceo tekst

Projektno planiranje porodičnog budžeta

Objavljeno: 27/02/2018 u 10:07   /   Finansije projekta, Metodologija, Projektno znanje

Od onih sam projektnih menadžera koji sve procese i performanse u realnom svetu posmatra kroz projektne naočare. Moje geslo je Ili projekte vodiš ili oni tobom upravljaju. Projekat je zaista izazovan poduhvat koji ima svoj jedinstveni cilj koji treba postići ograničenim resursima u određenom periodu vremena. Hvatati prilike i izbegavati rizike Kao i u poslu, ako […]

 4,930 

Nema komentara Ceo tekst

Osnove analitičkog mišljenja postavljene su principima

Objavljeno: 10/11/2017 u 10:45   /   Analitičko i kreativno mišljenje, Metodologija

Pre nego što je postao bogati biznismen koji svojim poduhvatima menja svet, Ilon Mask je nameravao da postane fizičar, čak je započeo i doktorat iz primenjene fizike na Stenfordu. Iako je odustao nakon svega nekoliko dana, ova oblast je ostavila veliki utisak na budućeg milijardera. Što je najvažnije od svega, stekao je način razmišljanja o “prvom principu”. […]

 6,224 

Nema komentara Ceo tekst

Projekt menadžment i samodisciplina

Objavljeno: 12/10/2017 u 08:46   /   Metodologija, Planiranje projekta

Kad je reč o odlaganju obaveza, čini se da je to globalna pojava savremenog čoveka. Jednostavno, što je život lagodniji, a medijskih ometača pažnje sve više – pada fokus i raste potreba da se aktivnosti rasipaju na aktivnosti koje nisu ni hitne ni bitne. Zanemarivanje obaveza Dve su pojave rasipanja energije na ovaj način – jedna […]

 6,326 

Nema komentara Ceo tekst

Analiza tržišta u upravljanju projektima

Objavljeno: 19/08/2017 u 15:18   /   Metodologija, Osnovni pojmovi PM, Planiranje projekta

U projektnom menadžmentu, aktivnosti analize tržišta u sklopu su faze iniciranja i faze planiranja projekta. Tokom implementacije takođe proveravamo, na prekretnicama projekta, relevantno stanje tržišta i poredimo projektne polaze iz plana sa stvarnim prilikama na tržištu. Ukoliko se tada utvrdi da su se okolnosti bitno promenile u odnosu na postavljeni opseg projekta, projekat mora zastati i biti redefinisan, […]

 6,552 

Nema komentara Ceo tekst