Prijava za njuzleter

Aleksandar Đerić

Profil

Senior konsultant za strategijski i projektni menadžment i razvoj mikro i malog biznisa, specijalista za oblasti kreativne ekonomije (kreativnih industrija) & neprofitne ekonomije i kreativnog/analitičkog mišljenja.

Radi poslovne analize i vodi treninge iz 360 stepeni upravljanja projektima i analitičkog mišljenja, konsultant je za strategijsko planiranje i upravljanje.

Studirao ekonomiju, pravo, filozofiju, antropologiju. Master je filozofije i ekonomije. Mikolog amater. Sakuplja diskografiju Betovenovih dela.

Iskustvo

Poslovno iskustvo je sticao u različitim industrijama – od finansijskog sektora do rudarstva i metalurgije, od pozicije računovođe do šefa kancelarije za upravljanje projektima i direktora. Više godina radio je u industriji razvoja ljudskih resursa (Gi Group, TACK&TMI), kao i u marketing industriji – na poziciji kopirajtera i kreativnog direktora.

Tokom karijere duge 30 godina razvio veliki broj brendova i dugoročnih programa i upravljao u više od 400 projekata u uslužnoj, kreativnoj i neprofitnoj ekonomiji, najviše u oblasti poslovnih finansija, marketingu, advertajzingu, kreativnoj produkciji, menadžmentu događaja i organizaciji kampanja.

Jedan je od pionira istraživanja kreativne i kolaborativne ekonomije kod nas, uredio je nekoliko izdanja posvećenih ovim temama i vodio nekoliko projekata sa ciljem istraživanja kapaciteta kreativnog sektora u Srbiji. Nalazi se u UNESCO izveštaju o stanju kreativne ekonomije u svetu za godinu 2012.

Producirao je muzičke festivale, diskografska izdanja, kao i prvu verziju digitalnog teatra na Zapadnom Balkanu (2005), u kojoj se koriste digitalni scenski dizajn i interaktivni audio-video moduli pokreta kojima glumac/performer kontroliše audiovizuelne elemente predstave.

Bio je gostujući predavač na Univerzitetu umetnosti u Beogradu i Modart akademiji Pariz.

Nasleđe

Pokretač više inovativnih kreativnih platformi i istraživač fenomena poslovnih inicijativa sa kreativnim inputom od startapa do komunitarne poljoprivrede. Na svetskoj konferenciji kreativnih klastera 2004. godine u Brajtonu, UK, njegov razvojni projekat srpskog turizma, Tri epohe, proglašen je drugim najboljim projektom predstavljenim na tom skupu, iza produkcijskog projekta filma Gospodar prstenova. Projekat se odnosi na kreiranje kreativnog klastera na području Mokre gore – Užice.

Dva puta je bio stipendista francuske vlade za studijske boravke radi istraživanja kreativnih gradova u Francuskoj. Autor je više desetina stručnih i naučnih radova iz urbane ekonomije, makroekonomije, mikroekonomije, menadžmenta…

Osnivač

Osnivač je istraživačke platforme – Virtuelnog instituta za kreativnu i kolaborativnu ekonomiju, brenda Mad Marx i platforme Kreativna Srbija.

Osnivač je i neprofitne organizacije – Akademika, koja je kreirala prve kurikulume za obrazovanje u kreativnom sektoru, uz Švajcarsku agenciju za međunarodnu saradnju suosnivač programa E761 za razvoj regionalne produkcijske i trening platforme za razvoj ljudskih resursa u kreativnim industrijama (Srbija-BiH-Bugarska).

Suosnivač je SET Lab – istraživačkog instituta za nove medije, sa sedištem u Londonu. Koncept predstavljen na Univerzitetu u Kembridžu.

Pristup u konsultantskom poslu

Aleksandar je orijentisan na praktična i testirana rešenja u planiranju i izvođenju projekata. Njegov pristup je kombinacija akademskih / profesionalnih standarda i lokalne industrijske stvarnosti, pronalaženje praktične tačke spajanja kodifikovanog i nekodifikovanog znanja. Otvoren je za analizu i uključivanje potreba klijenata u konkretne projekte i kulturu operacionog menadžmenta, kao i za praćenje i evaluaciju projekata klijenata u različitim industrijama.

Ekspertiza

Aleksandar ima iskustvo u pružanju obuke, konsaltinga i monitoringa u raznim temama upravljanja, uključujući sastavljanje projekata, planiranje projekta, implementaciju i evaluaciju, kao i analitičko i kreativno razmišljanje.

Njegove ključne oblasti ekspertize su:

  • Upravljanje projektima,
  • Upravljanje finansijama,
  • Analitičko i kreativno mišljenje,
  • Strategijsko upravljanje.

Aleksandar ima iskustva u vođenju i moderaciji raznih treninga i radionica o nizu tema uključujući organizacioni i industrijski menadžment i upravljanje ljudskim resursima. Neke od tema koje je pokrio uključuju:

§   Budžetiranje i upravljanje troškovima§  Implementacija i vrednovanje projekata
§   Izveštavanje§  Upravljanje rizicima
§   Strateško planiranje§  Upravljanje ljudskim resursima u projektima
§   Operaciono planiranje§  Fandrejzing
§   Organizaciono planiranje§ Upravljanje događajima

Linkedin profil Aleksandra Đerića

Obrazovanje i kvalifikacije

  • MA Filozofije (MA Phil) – Logika uključujući silogističku logiku, logiku predikata, modalnu logiku, matematičku logiku, teoriju značenja, gnoseologiju i epistemologiju, metodologiju sa opštom metodologijom nauke, psihologiju i etiku.
  • MSc Poslovna ekonomija i menadžment (MSc BEM) – uključujući administraciju, planiranje i poslovno izveštavanje, marketing, finansije i računovodstvo, strateško planiranje i upravljanje.
  • Sertifikovani Projekt menadžer.
  • Sertifikovani trener konsultant za MSP.

Sektorsko iskustvo

Finansije, faktoring i računovodstvo · Marketing · Logistika · Proizvodnja (inženjering i potrošači) · Obrazovanje & Kreativne industrije & Događaji · Rudarstvo i metalurgija & Inženjering · Neprofitna ekonomija & Ekonomija deljenja.  

IZABRANI KLIJENTI

DrOetker · Carmeuse · Afarak · EU Commission · SDC Deza · Raiffeisen Bank · Keprom · Nelt · Axa Insurance · Neoplanta

Podeli: